Kalender

Agenda 2030 i Väst och SVN bjuder in till Omställningsverkstad

Göteborg, 27 September, 2023 14:30 - 17:00

Omställningsverkstad: 
Välkommen till en medborgar- och näringslivsdialog om framtidens Västra Götaland!

Arbetet med omställningen till ett mer hållbart samhälle gör ständigt framsteg och öppnar upp för nya möjligheter. Men mer behöver göras. Vill du vara med och forma en mer hållbar framtid för Västra Götaland? Då är detta event för dig!

Agenda 2030 i Väst  och Social Venture Network  är stolta att presentera möjligheten att delta i en Medborgar- och Näringslivsdialog om omställningsarbetet i Västra Götaland utifrån det arbete som genomförs av Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning. Vi samlar företag och privatpersoner för att utforska vägen mot en klimatomställning. Ta del av positiva exempel på vad som görs i regionen och i forskarrådet samt utforska behoven och möjligheterna för ytterligare steg mot en hållbar framtid.

Anmäl dig här!

Denna dialog är en chans att fånga upp tankar och idéer från näringslivet och medborgarna i Västra Götaland. Tillsammans identifierar vi önskemål och behov för att öka omställningstakten. Samtidigt får du chansen att skapa nya kontakter och bredda dina perspektiv kring hur vi alla kan bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Mer om träffen här.

Men det slutar inte här! Vår Medborgar- och Näringslivsdialog är bara en del av en större resa med förhoppningen att bidra till det fortsatta arbetet med regionens klimatomställning. På Agenda 2030 i Västs årskonferens "Tillbaka till framtiden" den 8-9 november kommer vi sedan att fördjupa oss ytterligare i hur vi tillsammans kan forma en hållbar framtid i regionen. Mer information om årskonferensen finns att läsa här.


Kontakt: Sofia Hedström, Agenda 2030 i väst. E-post: sofia.hedstrom@chalmers.se

Eventet är helt gratis och riktar sig till dig som privatperson är intresserad av klimatomställning samt dig som exempelvis arbetar eller kommer att arbeta inom näringslivet och dess organisationer, akademi och forskningsinstitut eller inom det civila samhället.

  agenda-2030-i-vst_logo