Kalender

En lag laddad med möjligheter – för framgångsrikt näringsliv i en bättre framtid

Social Venture Network, Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm , 11 January, 2024 16:30 - 18:00

För några veckor sedan kom EU överens om att kriminalisera allvarliga miljöbrott i EU. För att samma regler ska gälla världen över är nästa steg att göra storskalig miljöförstöring – ekocid – till ett brott inom ramen för Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Allt fler nationer har detta på sin politiska dagordning.  Hur kan ännu mer lagstiftning vara en möjlighet för er verksamhet? Vilka eventuella risker skulle det kunna medföra? Varför skulle ni som företag vilja stödja det?

KOM OCH TA REDA PÅ MER OM
• förslaget att göra ekocid till ett internationellt brott
• fem affärsmässiga skäl till varför ni kan vilja ställa er bakom förslaget

MEDVERKANDE
Nina Macpherson, tidigare Chief Legal Officer för Ericsson. Styrelseledamot i bl.a. Traton SE och Scania AB. Ledamot av Aktiemarknadsnämnden och ordf. för stiftelsen Ecocide Law Alliance.
Jonas Roupé, industriell strateg och expert inom cirkulär ekonomi och hållbarhet. Har haft ledande befattningar på bl.a. Ragn-Sells, TeliaSonera och Ericsson. Författare till flera rapporter, bl.a. om värdet av ekocidlag.

PLATS
Social Venture Network, Lilla Nygatan 13. Lättare förtäring serveras

 

En lag laddad med möjligheter inbjudan_20240111