Kalender

Almedalen Dag 3

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "SAL D-24", 3 July, 2019 08:00 - 10:50

08.00-08.45: Farliga förorter, eller….?
Ung man skjuten – det är en rubrik vi känner igen. Nästa morgon är samma plats full av skolbarn och en helt vanlig vardag. Hur hanterar vi ”orten” med dåligt rykte eller är det bara en myt?



10.00-10.50:
Vad är värde och tillit i de finansiella systemen?
Vi har gått över från fysiska pengar till att bli nästan helt digitala. Parallellt har vi byggt olika plattformar för virtuella värden där förtroende och tillit till olika system är avgörande. Hur kan vi skapa förtroende och tillit till de institutioner som förvaltar våra ofta imaginära värden?