Kalender

Frukostseminarie om Integration och folkhälsa 18 januari

YMR Kommunikation, Kronobergsgatan 49, Stockholm, 18 January, 2018 08:00 - 10:00

Fler människor i rörelse oavsett bakgrund:

Social Venture Network vill tillsammans med medlemsföretaget YMR Kommunikation bjuda in till ett frukostseminarie som inspirerar till kreativa lösningar på samhällsproblem som integration och folkhälsa. Stiftelsen Sverige United i samarbete med SDAB (Svensk Däckåtervinning) berättar om sitt gemensamma projekt för integration och ungas idrottande genom fotboll. Kan deras initiativ bli startskottet till fler projekt genom shared value?

Några av våra största gemensamma utmaningar idag är integrationen och folkhälsan.

Sverige United är en stiftelse som jobbar med integration genom lokala fotbollsaktiviteter

Efter den rekordhöga migrationen till Sverige under 2015 växer frågan om hur framförallt unga vuxna ska komma in snabbt i samhället. Samtidigt larmar forskare om att många svenska ungdomar mår allt sämre, både fysiskt och psykiskt, och en orsak kan vara för mycket stillasittande. Alla säger att det måste till en förändring, men få har konkreta förslag. Vi vill bjuda in till ett frukostmöte för att diskutera hur olika parter kan samarbeta med Shared Value för en gemensam vision: att få fler människor i rörelse, oavsett etnicitet, kön eller ålder.

Datum: 18 januari 2018

Tid: 8.00 – 10.00 (inklusive frukostmingel)

Plats:  YMR Kommunikation, Kronobergsgatan 49, STOCKHOLM

ANMÄLAN HÄR

Vi får höra om samarbetet mellan SDAB och Sverige United, som med positiva resultat jobbar 

Integration via fotboll
Mer verkstad - mindre snack. Fotbollen får ungdomar från olika kulturer att mötas och umgås och bättra på konditionen.

med att integrera nyanlända i samhället med fotbollen som verktyg. Hur kan man skapa bransch-överskridande kontaktytor som gynnar nytänkande? Vad krävs för att starta ett win-win samarbete genom Shared Value? Har du egna erfarenheter och idéer om hur vi kan närma oss utmaningar inom integration och få fler i rörelse?

Kom till frukostseminariet, lyssna, inspireras och diskutera.

Moderator:

Karin Strömqvist Bååthe,  Social Venture Network

I panelen:

  • Jonas Roupé, SDAB (Svensk Däckåtervinning AB)
  • David B Larsson, Sverige United
  • Anders Jansson, YMR Kommunikation
  • Martin Wiklund, Stockholmsidrotten
Karin Strömqvist Bååthe
Karin S-Bååthe
Jonas Roupé
Jonas Roupé
David B Larsson
David B Larsson
Anders Jansson, YMR Kommunikation
Anders Jansson
Martin Wiklund
Martin Wiklund

 

 

 

 

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

Om Sverige United:

Sverige Untied jobbar med att bygga broar mellan nyanlända och etablerade svenskar, med fotboll som verktyg. När politikerna betraktar integration som en svårknäckt samhällsnöt riktar vi blicken mot fotbollsplanen. Fotbollen har en förmåga att förena människor som aldrig annars hade mötts. Varje dag. Året runt.

Om Svensk Däckåtervinning:

Svensk Däckåtervinnings att på regeringens uppdrag se till att uttjänta däck samlas in, återvinns och gör ny nytta i samhället på ett säkert sätt. Ett av de största användningsområdena är som fyllnadsmaterial till konstgräsplaner. Eftersom materialet redan finns i omlopp så är det en hållbar och kostnadseffektiv lösning, vilket gör att fler planer kan anläggas och fler människor får möjlighet att idrotta och komma närmare varandra.