Kalender

Hållbara affärer genom hållbara leverantörsled – Hållbarhetskonferens

Zoom-webbinarium, 15 October, 2020 08:00 - 12:00

Vår medlem CSR Småland bjuder in till årets hållbarhetsskonferens online med fokus på hållbar leverantörskedja. Konferensen är kostnadsfri och vår giraffprisvinnare 2019 Parul Sharma är en av talarna. Parul Sharma kommer att tala om hållbar produktion och konsumtion och hennes erfarenhet från revisioner i så kallade högriskländer. Vilka verktyg behövs för genomlysning? Vem är en högriskleverantör? Metoder för uppföljningar, hur ser dessa ut? Vilka risker inom miljö och mänskliga rättigheter har ökat under Coronapandemin? Vad är nutida slaveri och vad är minimikraven på företag med inköp eller upphandling i högrisk-kedjor?

Läs mer här

 

Anmäl dig här