Kalender

Hållbarhetsredovisa enklare med Our Impacts

Stora Nygatan 45, Gamla Stan, Stockholm, 15 March, 2018 08:30 - 09:30

Välkommen till ett frukostseminarium om Our Impacts tillsammans med våra medlemmar Zeromission och Golvkedjan

Hur kan man arbeta praktiskt med att mäta en verksamhets klimatpåverkan? Och hur kan man gå tillväga för att underlätta hållbarhetsredovisningen? Det kommer vi, SVN och Zeromission, och entreprenadkedjan Golvkedjan att belysa under ett frukostseminarium där vi sätter fokus på Our Impacts – ett internationellt ledande verktyg för beräkning av organisationers klimatpåverkan samt insamling av information för hållbarhetsredovisning.

Under seminariet kommer du få en förståelse av hur Our Impacts kan användas för att enkelt samla in, analysera och visualisera klimatpåverkan och andra hållbarhetsaspekter. 

Golvkedjans vd Lars-Åke Lidén, kommer att berätta om erfarenheterna av att ha börjat mäta med hjälp av Our Impacts. Vad är lärdomarna? Och hur används resultatet för att driva hållbarhetsarbetet?
Seminariet vänder sig till dig som önskar ett effektivare sätt att samla in och analysera data för att driva det interna arbetet eller för extern redovisning, t.ex. inom Global Reporting Initiative, CDP eller EU-direktivet för företagens obligatoriska rapportering om hållbarhet.

Några utgångspunkter:
- Hur kan man arbeta praktiskt med att mäta utsläpp av en verksamhets växthusgaser?
- Hur går beräkningarna till genom Our Impacts och hur kan verktyget möta olika företags specifika behov?
- Hur kan resultatet användas för att driva det strategiska klimat- och hållbarhetsarbetet eller för extern rapportering?
- Hur kan verktyget samla sociala indikatorer såsom antikorruption, jämställdhet, utbildningstimmar etc.? 

Dag: 15 mars

Tid: 8.30 - 9.30

Plats: Zeromission, Stora Nygatan 45, Gamla Stan, Stockholm


Ekologisk frukost serveras från kl.08.00. Seminariet är kostnadsfritt, men då platserna är begränsade debiteras frånvaro utan återbud med 250 kr.
Vi vill ha din anmälan senast 12 mars, skicka mejl med namn, företag och mobilnummer till: info@zeromission.se 

Välkommen önskar Social Venture Network (SVN) och ZeroMission! 

Läs Aktuell Hållbarhets intervju med Golvkedjans hållbarhetschef Stephan Lindberg:

Först ut att mäta golvläggningens miljöpåverkan