Kalender

Hållbart byggande och moderna byggsystem – Spar tid, pengar och miljö

Digitalt från Göteborg, 19 May, 2021 13:30 - 15:30

Det moderna byggandet kräver nytänkande för att spara tid, pengar och framförallt miljö. Med samarbete mellan leverantörer av olika byggdelar går det att bygga snabbare, billigare och mer cirkulärt. Det kräver bredare samverkan och nya samarbetsformer för att nå framgång. Forbo Flooring AB har öppnat upp för diskussioner och samarbeten med andra byggaktörer och framförallt Thomas Betong i och med lansering av ett helt koncept med löslagda, återbrukbara och återvinningsbara golv.

Thomas Betong har levererat klimatförbättrad betong sedan 2012 och är idag ledande på att leverera hållbara produkter och tjänster inom detta område. Störst potential nås genom att fokusera på klimatprestandan för hela systemet och inte enbart på enskilda produkter eller byggdelar.

Vi får lyssna till Jonas Rothén på Forbo Flooring, Mats Karlsson på Thomas Betong och Jenny Nyström på Kaminsky Arkitekter, som är erkända för sin starka positionering inom hållbarhetsfrågor. De vill rita byggnader som gör människor lyckliga och har ett minimalt ekologiskt fotavtryck och berättar om sitt perspektiv kring hållbart byggande.

Välkommen till detta spännande seminarium som leds och modereras av Professor Filip Johnsson direkt från Chalmers i Göteborg.

Se inspelningen av seminariet här!