Kalender

Idéseminarium

Digitalt via Zoom, 24 March, 2021 14:00 - 16:00

Årsmötet kommer att följas av ett interaktivt idéseminarium som även det är digitalt, där vi kommer att berätta om och arbeta vidare med ”Hållbar digitalisering” där en populärversion av förstudien är färdigställd. Vi kommer även att fördjupa oss i finansiering av sociala företag och nätverkssamverkan. Detta kommer att ske både i storgrupp men även i ”breakoutrooms” i mindre grupper. Boka in datumet redan nu.

Anmäl dig här