Kalender

Kl 10.00: Hur kan reformeringen av Arbetsförmedlingen ge fler personer med funktionsnedsättning jobb?

Almedalen lokal D24 på universitetet, Kaserngatan 1. Även digital livestreaming, 7 July, 2022 10:00 - 10:45

Arrangörer: MISA AB och Social Venture Network

Med rätt stöd kan alla som vill få ett arbete eller börja studera. Men fortfarande upphandlar Arbetsförmedlingen tjänster som inte fångar behovet hos arbetssökande med funktionsnedsättning. Vad krävs av den fortsatta reformeringen av AF för att fler ska få chansen?

Efter pandemin finns ett stort antal personer med funktionsnedsättning inskrivna hos Arbetsförmedlingen som riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Ett syfte med reformeringen av AF var att fler fristående aktörer skulle få uppdrag att stötta arbetssökande. Hittills har AF upphandlat tjänster som inte fångar behovet hos arbetssökande särskilt väl. MISA arbetar främst på uppdrag av olika kommuner för att ge personer som har Daglig verksamhet inom LSS en möjlighet att få jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är personer som inte ens är inskrivna på Arbetsförmedlingen, utan bedöms stå mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Vad behöver riksdag och regering göra för att få fler specialiserade aktörer - privata, ideella, kooperativa, offentliga - kan få en större roll i att stötta personer med funktionsnedsättning till jobb.

 

Medverkande:

Moderator: Michael Klein, Wiljagruppen AB

Anna Johansson (S), Ordförande Arbetsmarknadsutskottet

Alireza Akhondi, Ledamot Arbetsmarknadsutskottet, C

Leila Ali-Elmi, Ledamot Arbetsmarknadsutskottet, MP

Roger Haddad, (L), vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet

Alireza Akhondi (C), ledamot Arbetsmarknadsutskottet


 

Länk för dig som vill delta via zoom

Meeting ID: 965 887 3206, Passcode: 389850


 

Mer info om seminariet här.

misa logo

 

Välkommen till Social Venture Networks hybrida Almedalsvecka 2022!

Våra seminarier genomförs i lokal "D24" i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, intill Almedalsparken. De livestreamas för dig som vill hänga med på distans, och spelas in så att du kan ta del av dem senare. 

Varje dag den 4-7 juli har vi uppstart kl 08.30 inför dagen. Och varje eftermiddag kl 17.00 serveras årets alkoholfria Almedalsdrink vid vår lokal D24!

Läs mer här på Almedalsveckans officiella webb om alla SVN:s Almedalsevents.