Kalender

Kl 16.00: Hur många unga ska behöva dö i brist på samhällsstöd? Det är dags för en nollvision!

Almedalen lokal D24 på universitetet, Kaserngatan 1. Även digital livestreaming., 4 July, 2022 16:00 - 16:45

Arrangörer: MISA och Social Venture Network

Idag riskerar unga personer som är placerade i samhällets vård få kortsiktiga, avbrutna eller nekande av livsavgörande insatser - deras verklighet är inte vad vi önskar barn och unga.

Misa har under många år varit verksamma med att stötta unga till arbete och studier och vi ser hur samhällsstödet kan brista och vilka allvarliga konsekvenser det kan få. Unga som flyttas runt mellan HVB, familjehem eller SIS institutioner och sällan beviljas rätt förutsättningar, vilket snarare göder än motverkar missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. Vi behöver synliggöra hur avsaknad av trygga uppväxtvillkor och rätt stöd till arbete och studier är allvarliga brister som inte längre får fortgå. Det behövs långsiktighet och kvalitativ uppföljning av de insatser som ges. Med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet. Vi behöver tillsammans driva upp ambitionsnivån hos de som ansvarar för de ungas liv – Det är dags för nollvision: Inga mer utsatta livsvillkor och dödsfall för unga i samhällsvård!

 

Medverkande:

Pia Steensland, Suppleant Socialutskottet, KD

Juno Blom, Suppleant Socialutskottet, L

Mikael Klein, Wiljagruppen AB

Dalia Eid, 2:e Vice ordförande fackförbundet Vision

Moderator: Mikael Klein, Wiljagruppen


 

Se seminariet på youtube här!

 


 

Mer info om seminariet här.

misa logo

Välkommen till Social Venture Networks hybrida Almedalsvecka 2022!

Våra seminarier genomförs i lokal "D24" i D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, intill Almedalsparken. De livestreamas för dig som vill hänga med på distans, och spelas in så att du kan ta del av dem senare. 

Varje dag den 4-7 juli har vi uppstart kl 08.30 inför dagen. Och varje eftermiddag kl 17.00 serveras årets alkoholfria Almedalsdrink utanför vår lokal D24!

Läs mer här på Almedalsveckans officiella webb om alla SVN:s Almedalsevents.