Kalender

Lärarpraktik – Plats för lärande

SVN:s Kansli, Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm och på ett företag i SVN:s nätverk, 17 August, 2016 08:30 - 16:00

SVN:s projekt Plats för lärande, anordnar en utbildningsdag för lärare inom gymnasiesärskolan, läs mer om projektet HÄR.

Tillsammans med Misa Kompetens genomför vi en utbildningsdag som grundar sig på Misas arbetssätt och bygger på metodarbetet i Supported Employment och IPS.
För att få till en hållbar och givande praktik för eleverna krävs en god jobbmatchning. Matchningen görs efter en arbetsplatsanalys, för att undersöka om preferenser och behov stämmer överens med elevens styrkor och resurser.

Men hur gör man det i praktiken?

Detta och många fler frågor hoppas vi att du får svar på under utbildningsdagen som också omfattar:

  • Hur man ska tänka i arbetet med arbetsgivare. 

  • Att bygga relationer med arbetsgivare 

  • Jobbmatchning som verktyg 

  • Arbetsplatsanalys 

  • Att ge stöd ute på praktiken till både eleven och till arbetsplatsen. 

  • Att jobba med strukturerade och individuella utvärderingar. 


Under dagen omsätter vi kunskaperna i praktiken ute på företag i vårt nätverk.

När: Den 17 augusti 2016. Start- och sluttid TBA.

Var: Lilla Nygatan 13 i Gamla stan, samt ute på företag i vårt nätverk.

Anmälan: till inga@svnsweden.se senast den 30/6 2016

Vi har 20 platser på utbildningen, först till kvarn! Då vi gärna vill erbjuda platserna till så många skolor som möjligt kan vi komma att begränsa antalet deltagare/skola, mer info via mail.

Kostnad: Gratis.

 

Om intresse finns genomför vi denna utbildning även under höstlovet dvs. vecka 44.

Välkomna!