Kalender

Nästa generations CSR-utbildning: Nya perspektiv på CSR

Grythyttans gästgiveri och Måltidens Hus i Grythyttan, 13 April, 2016 08:00 - 23:59

CSR-utbildningUtvecklingen går snabbt i CSR-fältet. Det som var nytt för något år sedan är nu standard. Nya synsätt etableras och möjligheter uppstår. Därför finns det mycket att lära och utveckla. Till det nya hör utvecklad reglering, Shared Valuestrategier, nätverkskommunikation, riskvärdering och krishantering, impactanalyser, frågor om CSR och varumärken, ansvarsfullt ledarskap och integritet. Behovet av att förstå vad som sker finns också på ett djupare plan. Hur kan man förstå utvecklingen och på vilka grundläggande värderingar bygger den?

Därför bjuder vi in er till en internatutbildning i CSR där vi går igenom nutid och framtid, risk och möjligheter inom CSR-fältet. Kursen är ett samarbete mellan Örebro universitet, Social Venture Network och Hallvarsson & Halvarsson. Företrädare för akademi, näringsliv och organisationer medverkar. 

Här hittar ni en detaljerad inbjudan som pdf: CSR-utbildning Grythyttan April 2016.

Spännande föreläsare från näringsliv och politik:

Föreläsare på kursen är bland andra Hans De Geer från Hallvarsson & Halvarsson och Sven Helin från Örebro Universitet och Karin Strömqvist Bååthe från SVN Sweden. Fler föreläsare kommer!

Kursledare: Tommy Borglund, CSR-tjänster på Hallvarsson & Halvarsson och Magnus Frostenson, CSR-forskare vid Örebro universitet och Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare SVN Sweden.

Programmet innehåller bland annat följande:

• CSR-begreppets bakgrund, innehåll och utvecklingstendenser
• Teoretiska utgångspunkter för att kunna förstå, analysera och värdera CSR
• Utveckling av standarder och ramverk för CSR 
• Case studier inom CSR-området
• Riskperspektiv på CSR
• Hantering av CSR-kriser
• Hållbarhetsredovisning och CSR-kommunikation
• Shared Value-strategier
• Varumärken och CSR

I kursen ingår kurslitteratur i form av akademiska artiklar och böckerna: CSR – en guide till företagets ansvar samt Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion.
Tentamen för den som önskar sker på den litteratur som ingår i kursen. Vid godkänd tentamen ges tre akademiska poäng vid Örebro universitet.

Tid: 13–14 september 2015.

Plats: Grythyttans gästgiveri och Måltidens Hus i Grythyttan.

Pris: 19 500 kronor exkl moms, inklusive logi, måltider, kurslitteratur och aktiviteter. OBS! Antalet deltagare är begränsat till 20 personer.

Rabatt -20% för SVN-medlemmar!

 

Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta georg.praauer@halvarsson.se

 

Varmt Välkomna!