Kalender

Plats för lärande

Lilla Nygatan 13, Gamla Stan (SVNs lokaler), 25 April, 2017 08:00 - 09:30

Plats för lärande fortsätter 2017!

Projektet har fått fortsatta medel från Skolverket för 2017. Nu kommer vi arbeta med att skapa regionala programråd i Stockholmsregionen. Nytt i år är att vi i projektet också arbetar för att få offentliga arbetsgivare att ta större ansvar för att erbjuda APL-platser för gymnasiesärskolans elever. Peter Gröndal kommer att arbeta med den delen av projektet.

Dagens fråga är: ”Hur skapar vi intresse från både privat och offentlig sektor samt gymnasiesärskola att mötas?” Vi kommer att berätta om våra planer för 2017 och vill gärna ha era synpunkter och idéer.

Kom så bjuder vi på frukost och inspiration!

När: den 25 april 0800- 0930 2017

Var: SVN: s lokaler Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm

Anmälan: till Pia@svnsweden.se senast den 21 april 2017

Välkomna!

 

Bakgrund:Projektet drivs av Social Venture Network Sweden och har fått statsbidrag från Skolverket."Plats för lärande" syftar till att få gymnasiesärskolans elever ut i praktik (APL) och därefter riktiga jobb. Under 2016 ska vi därför bygga upp en nationell mötesplats för Gymnasiesärskolor. Genom att sammanföra det med våra nätverk i näringslivet hoppas vi gemensamt hitta stöd, modeller och metoder så att fler unga kommer ut till fler företag. Läs mer på https://update.svnsweden.se/motesplatsplatsfor-larande/.