Kalender

“En dold resurs” – gymnasiesärskolans elever

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm , 7 December, 2017 08:00 - 12:00

Det larmas om kompetensbrist i Sverige. Men den finns där, det gäller bara att se den. Det gäller att se utanför boxen, tänka i nya banor. Ett för snävt sätt att se på kompetens gör att vi att missar möjliga grupper. Kompetensbristen kräver att arbetsgivare agerar på nya sätt. Vi vill med konferensen ”En dold resurs” lyfta fram gymnasiesärskolans elevers kompetens och möjligheter till arbete i framtiden.

PRELIMINÄRT PROGRAM

08:00 Frukost

08:20 Välkomna, Karin Strömqvist Båthe, Generalsekreterare SVN

08:30 Plats för lärande, presentation av årets arbete, Inga Birath von Sydow, projektledare

09:00 Gymnasiesärskolans utmaningar – en kortversion, Anna Widing Niemelä, Gymnasiechef, Botkyrka Kommun.

09:15 Intellektuell funktionsnedsättning och arbete, en forskningsrapport. Forskaren Veronica Löfgren från Umeå Universitet.

10:00 Livets skola, eller livet efter skolan? Dua-gruppen. Susanne Zander, koordinator på Dua gruppen

10:30 Paus

10:45 Praktik i Staten. Hur har det gått? Peter Gröndal, Plats för lärande. Hur gjorde vi? Niclas Lamberg, personaldirektör, Trafikverket.

11:15 Lars Anderson från Max Hamburger- restaurang i Piteå modererar en panel- diskussion med riksdagspolitiker.

11:50 Slutord av Lars Lööw, GD ESF-rådet

Seminariet arrangeras av SVN och Plats för lärande

”Plats för lärande” syftar till att få gymnasie- särskolans elever ut i praktik (APL) och därefter ut i arbete. Under 2017 har vi skapat regionala programråd för gymnasiesärskolorna i Stockholmsregionen. Genom att sammanföra skolor, arbetsförmedling, branschorganisationer och näringsliv till gemensamma programråd är vår förhoppning att det leder samarbete runt fler APL-platser som sen leder till arbete.

ANMÄLAN: pia@svnsweden.se  senast den 30 november.

VÄLKOMNA!