Kalender

Almedalen – dag 2

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby Gotland , 5 July, 2017 09:30 - 13:30

Välkommen till vår andra dag på Almedalen som vi arrangerar tillsammans med våra medlemmar Hallvarsson & Halvarson, Inrego, Golvkedjan, SEK och Sanoma utbildning.

 

5 JULI

9.30-10.15

Grön Finansiering - hur tänker vi nytt?Svensk Exportkredit

Behovet av hållbara och klimatsmarta lösningar är stort, både i Sverige och runt om i världen. Men ibland faller idéerna på brist på finansiering. Nya lösningar kring grön finansiering skapar möjligheter även för mindre svenska företag att sälja gröna produkter och tjänster. Hur når vi dit? 

Medverkande:

 • Johan Henningsson, Hållbarhetschef, AB Svensk Exportkredit
 • Karin Reuterskiöld, Sustainable Business Strategist, Danske Bank Sverige
 • Tommy Borglund, Moderator, Hallvarsson och Halvarsson
 • Edvard Unsgaard, Moderator, AB Svensk Exportkredit
 • Lena Westerholm, Hållbarhetschef, ABB

 

10.30-11.20

Varje år förstörs 1,3 miljoner datorer bara i Sverige - krävs det en Lex Maria mot resursslöseri? Inrego logo

Myndigheter, kommuner och företag skickar årligen stora volymer datorer, mobiler och andra IT-produkter till skrotning, trots att produkterna skulle kunna återanvändas och komma till nytta istället. Men köp-och-slängmentaliteten verkar inte bara gälla IT utan även för andra produkter.

Medverkande:

 • Erik Pettersson, Hållbarhetschef, Inrego AB
 • Karin Strömkvist Bååthe, Generalsekreterare (Moderator), Social Venture Network Sweden (SVN Sweden)
 • Mattias Lindahl, Professor i ekodesign, Linköpings universitet
 • Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL, Kommentus Inköpscentral m fl
 • Emma Enebog, Ordförande Cradlenet

 

11.30-12.15

Är de svenska miljömålen relevanta i den globala klimatdebatten? Hallvarsson & Halvarsson

Vilken roll spelar de svenska miljömålen i en värld full av nya hållbarhetsinitiativ? Hur sker implementeringen av FNs globala hållbarhetsmål och vilken roll spelar det svenska miljömålssystemet?

Medverkande:

 • Mariana Granström, Senior cr specialist, Fazer group
 • Tommy Borglund, CSR Director & Partner (Moderator), Hallvarsson och Halvarsson
 • Annika Helker Lundström, Nationell miljösamordnare för näringslivet, Miljö- och energidepartementet, Regeringskansliet
 • Helle Herk-Hansen, Hållbarhetschef, Vattenfall
 • Lena Westerholm, Hållbarhetschef, ABB
 • Pia Stoll, Hållbarhetschef, Projektengagemang AB

 

12.15-13.00

Kan krav på hållbar upphandling av byggmaterial hjälpa kommuner nå hållbarhetsmål? Golvkedjan logo

Om de nationella hållbarhetsmålen ska uppnås behöver kraven i upphandling av varor och tjänster höjas. Diskussionen rör sig kring hur upphandling ska bidra till hållbarhetsmål på såväl lokal som nationell nivå. I vilken grad ställer kommuner hållbarhetskrav idag?

Medverkande:

 • Harald Burgstaller, General Manager Northern Europe, Forbo Flooring AB
 • Lars-Åke Lidén Vestman, VD, Golvkedjan AB
 • Karin Strömkvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden)
 • Johan Svedberg, Legal and Compliance Director, Visma Commerce AB
 • Pia Stoll, Hållbarhetschef, Dr. Industriell ekologi, Projektengagemang AB

 

13.05-13.30

Samtal kring medieetik och dess roll i det framtida medielandskapet Sanoma_logo

Med avstamp i sin nya bok Medierna och etiken håller vi en diskussion om medieetikens roll i ett nytt mediesamhälle. Kan en etisk hållning bli en livlina för de traditionella medierna när konkurrensen om publiken ökar?

Medverkande:

 • Martin Ahlqvist, Författare
 • Tommy Borglund, Författare, Hallvarsson &Halvarsson
 • Edvard Unsgaard, Moderator, SEK

 

VÄLKOMNA!

Följ oss på:

http://www.facebook.com/svnswe

http://www.instagram.com/svnswe

https://twitter.com/@svnswe

Tagga oss:  @svnswe och dela med er av viktiga händelser under veckan.