Kalender

Almedalen 2018 uppstart

Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm, 29 November, 2017 10:00 - 12:00

Sommarens 15 olika seminarier under 3 dagar blev väldigt lyckade, och nu vill vi erbjuda våra medlemmar möjligheten att tillsammans med SVN närvara i Almedalen 2018.

Vi välkomnar alla medlemmar att komma på vårt uppstartsmöte för att vara med från början och påverka vårt gemensamma innehåll och utformning av programmet.

Hur ser ni som var med i somras på våra tre seminariedagar? Vi vill gärna höra era erfarenheter och tankar för att tillsammans med nya och gamla ”Almedalare” bygga ett ännu bättre och engagerande koncept till nästa år.

SVNs seminarium utgår ifrån lång­sik­tig håll­bar­het i af­fä­rer och verk­sam­he­ter baserad på god etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar i linje med FNs globala utvecklingsmål Agenda 2030.

Våra fokusområden fr o m 2017 är Digitalisering, Mångfald, Hälsa & Välbefinnande samt Cirkulär ekonomi.

Välkomna till oss på SVN för ett uppstartsmöte- ANMÄLAN i LÄNKEN.

29 november

Kl . 10.00-12.00

Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm

 

SVN i Almedalen 2017
Karin Strömqvist Bååthe och Lena Videgren i Almedalen 2017