Ansökan

Så här går ni tillväga:

  1. Skicka ifyllt ansökningsformulär till info@svnsweden.se

  2. SVN ringer upp er och bokar ett möte där vi diskuterar värdegrund, vad ni kan bidra med och vad SVN bidrar med.

  3. Beslut tas om medlemskap.

  4. Ni skriver en text till hemsidan, skickar ert företag/organsiations logga och lägger upp SVN:s logga på er hemsida (frivilligt).

  5. Ni skickar namn på kontaktperson och skickar en lista på vilka fler som ska få inbjudningar.

  6. Faktura kommer.

Ansökningsformulär

Välkomna till Social Venture Network Sweden!

 


Om ni skulle vilja av­slu­ta ert med­lem­skap i SVN, maila info@svnsweden.se se­nast tre måna­der in­nan för­ny­el­se av med­lems­av­gif­ten (fak­tu­re­ring sker en gång per år, be­ro­en­de på när med­lem­ska­pet in­led­des).