Fler exempel från medlemmar genom åren…

Golvkedjan satsar på kvinnliga hantverkare

Detta inlägg är hämtat från http://www.foreversustainable.org/blog och publicerades först 2018/06/18. 

I våras anordnades Golvkedjans årliga montörsutbildning i Holland, men inbjudningslistan var långt ifrån konventionell. Endast kvinnliga medarbetare var inbjudna. Initiativet leddes av verksamhetens ledning och VD Lars-Åke Lidén, med syfte att lyfta kvinnor i en annars mansdominerad yrkesgren; en insats som blev mycket uppskattad av utbildningsdeltagarna.

För Golvkedjan, som är en rikstäckande entreprenadkedja, kollektivt ägd av ett 50-tal av Sveriges ledande golvläggnings- & plattsättningsentreprenörer, är hållbarhet en tydlig värdegrund. Inte minst värnar man om social hållbarhet och jämställdhet i branschen; en fråga som i allmänhet fått ökad uppmärksamhet i näringslivet då kvinnors trygghet på arbetsplatsen fått stort medialt fokus 2018.

Av Golvkedjans 1500 golvläggare och plattsättare är 45 kvinnor, och andelen ökar, berättar VD Lars-Åke Lidén. Att Golvkedjan för första gången bjöd in enbart kvinnor inför den årliga montörsutbildningen, tillsammans med golvtillverkaren Forbo, var ingen tillfällighet. Lidén förklarar:

’’Vi verkar ju i en mansdominerad bransch så den här utbildningen gjorde vi exklusivt för kvinnor med förhoppningen att de känner starkt stöd och att de fortsätter att utvecklas hos våra företag.’’

Tio kvinnor reste med och deltog i en workshop, speciellt utformad för den här resan. Vi pratade om våra erfarenheter kring manlig jargong, det ibland grova språket som finns i byggbranschen och om hur detta påverkar oss både i vårt arbete och trivsel, berättar Kia Ekedahl, utbildningsansvarig på Golvkedjan. Det deltagarna konstaterade var att alla kvinnor hade mer eller mindre jobbiga upplevelser på arbetsplatsen genom kränkningar, sexistiska utspel och förminskande kommentarer. Resan var väldigt uppskattad av kvinnorna som följde med och det finns nya planer på att fortsätta arbetet för ett jämlikare byggklimat i Sverige.

Du kan läsa mer om Golvkedjan och deras hållbarhetsarbete på deras hemsida

Mia Lilja, marknadsansvarig på Golvkedjan.