Historik

Start i Sverige 1999

SVN Sweden startade i januari 1999. Då hölls ett inledande möte som Amanda Haworth och Göran Wiklund kallade till. De ingick sedan tidigare i SVN Europe’s styrelse. Medlemsföretag sedan tidigare var DNS, Caring Company, SeFramgruppen, Banbytarna

Bland de första medlemmarna i SVN Sweden var Ekobanken, MiL Institute, Kairos Future, Corporate Misssions, U&W [you&we] och Situation Stockholm. År 2000 hölls SVN Europe’s internationella konferens i Sverige på Aronsborg utanför Stockholm där bland annat Ben Cohen, grundare av Ben & Jerry’s och grundare av SVN i USA medverkade. Ett stort antal svenskar deltog. Det resulterade i en ökning av svenska medlemsantalet.

Genom åren har ett stort antal medlemsaktiviteter genomförts. Bland annat med Anita Roddick, som startade Body Shop och som också var med att grunda SVN och professor Chakraborty, management-guru från Indien. I samband med utdelningen av Right Livelihood Award har SVN under flera år haft frukostseminarier med pristagare, bl. a Bianca Jagger och Daniel Ellsberg.

SVN var medarrangör av seminariet “I väntan på Gore” i samband med att Al Gore var i Sverige för första gången. SVN har också haft en politikerhearing, år 2006, med representanter från alla partier för att höra deras syn på CSR-frågor.