Organisation och styrelse
Styrelsen april 2022, saknas 2
SVN:s dåvarande generalsekreterare och delar av den nya styrelsen, vid en workshop i maj 2022.

Organisation

 


Styrelse

patrik-andersson-1.jpg

Patrik Andersson, Ordförande

patrik@helhetskommunikation.se

Patrik Andersson är organisationskonsult och verksamhetsutvecklare med inriktning på ledarskap och organisationskultur specialiserad på hållbarhetsfrågor. Patrik hjälper individer och organisationer att gå från strategi till genomförande och att utveckla och integrera hållbarhetskultur. Uppdragsgivarna representerar ett brett urval av branscher inom privat, offentlig och ideell sektor i Sverige och internationellt. Patrik är även engagerad i ett antal föreningar och styrelser med fokus på hållbar samhällsutveckling.

 


kent-m-andersson-1.jpg

Kent M Andersson, kassör och vice ordförande

kent.m.andersson.se@gmail.com

Kent är egenföretagare efter att under mer än 35 år ha arbetat internationellt inom Energikoncernen Fortum. Där har han haft många olika chefspositioner, senast som vice Vd inom IT-sidan. Utöver det har Kent erfarenhet från att ha suttit i ett 20-tal olika bolagsstyrelser, varit verksam i föreningsvärlden. Kent innehar rollen som ordförande för alla Företagsgrupperna i Stockholm Stad. Miljöfrågan ur ett företagsperspektiv är mycket viktiga för Kent liksom idrottsvärlden. Han hyser särskilt stort intresse för bordtennis och judo. Han har för närvarande rollen som förbundskassör/vice ordförande inom Svenska judoförbundet.

 


yngve-ornerud-1.jpg

Yngve Ornerud, ledamot

yngve@ornerud.se

Yngve arbetar som strateg och projektledare på YMR Kommunikation som sedan flera år är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. Intresset för hållbarhetsfrågor är stort och många av YMRs uppdrag för våra kunder handlar om kommunikation runt hållbarhet och cirkularitet. Yngve är sedan 2006 mentor i NyföretagarCetrum och i övrigt engagerad i frågor som framförallt rör social hållbarhet. Under flera år har han på olika sätt jobbat med aktiviteter för att stötta Insamlingsstiftelsen Mot Trafficking.

 


maria-flock-alander.jpg

Maria Flock Åhlander, ledamot

maria.flock-ahlander@ekobanken.se

Maria Flock Åhlander, VD för Ekobanken sedan 2020. Maria har arbetat i Ekobanken sedan 2007 med hållbarhets- och ledarskapsfrågor samt finansieringsfrågor. Hon var tidigare finans- och hållbarhetschef men även HR-ansvarig. Innan hon började på Ekobanken arbetade Maria på PwC med hållbar affärsutveckling och revision. Maria är förutom VD även hållbarhetschef på Ekobanken.

 

 

 


James Reason, ledamot

james@targetaid.com

James är utbildad bl a på Poppius journalistskola, och har därefter fördjupat sina kunskaper inom försäkring.  Han har arbetat som franchisetagare till dåvarande Wasa Försäkring och därefter Länsförsäkringar och senare på Factor Insurance fram till 2007.  James startade då eget, den digitala plattformen, ”dinapensioner”. Därefter gick han vidare och byggde upp en ny verksamhet, Levels Group AB.  År 2019 blev han VD för Target Aid som är medlemmar i SVN. På ett personligt plan brinner James för rättvisa och ärlighet, tror på den goda kraften och styrkan i att åstadkomma saker tillsammans. En av James främsta styrkor är att tidigt se trender.

 


svn-helen_7-vind.jpeg

Helen Sylvan, ledamot & kontaktperson i Västsverige

helen@svnsweden.se

Helen har en bred marknads- och hållbarhetsbakgrund bl a som marknadsansvarig på stiftelsen Ekocentrum, där hon i 19 år jobbat med webb, nyheter, sociala medier, utställning, utbildningar, nätverk, partnerskap och – inte minst – events. Hon har även varit ledamot i Ekocentrums styrelse. Helen lyfter gärna fram verksamheter som gör något bra, och låter dem inspirera andra i deras hållbarhetsresa. Hon har en bakgrund från bl a Renova, Eductus, Clean Air Transport och Digital Equipment. Hon har örat mot marken vad gäller utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Hjärtefrågorna handlar mycket om djur och natur – och hur vi hanterar planeten.

 

 

amanda-styrelse.jpg

Amanda Möttönen, ledamot

amanda.mottonen@uandwe.se

Amanda Möttönen har en gedigen utbildning inom hållbarhet och miljö med fokus på hållbar mat och hållbara städer. Hon arbetar nu på SVN:s medlemsföretag U&We med bl a klimatberäkningar, hållbarhetsrapportering, coachning och utbildning, hållbarhetsstrategier och miljöanalyser. Det som driver Amanda att arbeta med hållbarhetsfrågor är den akuta situation vi befinner oss i. Det handlar om att leva inom planetens gränser genom kloka val i vardagen, att vara en del i företagens omställning och att påverka människor i sin omgivning.


 

Valberedning

greta-hogberg-1.jpg

Greta Högberg

greta@svnsweden.se

karin-stromqvist-baathe-1.jpg

Karin Strömqvist Bååthe

karin@svnsweden.se

edvard-unsgaard-small-1.jpg

Edvard Unsgaard

edvard.unsgaard@gmail.com