Organisation och styrelse

Organisation

Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare

karin@svnsweden.se

Karin brinner för uppgiften att förändra världen genom nätverkande, samtal och goda affärer! Hon kombinerar ett globalt perspektiv med lokala lösningar och har 20 års erfarenhet som marknads- och CSR-chef inom storbolag såsom Coca-Cola, DHL och Tyska Posten. Andra engagemang under åren inkluderar arbete som hållbarhetskonsult på U&We, verksamhetsutvecklare och utbildare i ideell sektor samt studier i digital utveckling. 
Karin har studerat och arbetat i många länder såsom USA, Colombia, Brasilien, Mexiko och Tyskland. Hon har en MA i International Marketing och World Development från University of Kentucky, USA.

Styrelse

Tommy Borglund, ordförande

tommy.borglund@halvarsson.se

Tommy Borglund är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och är verksam som adjungerad lektor vid Örebro Universitet med inriktning mot företagsetik. Tommy startade en av Sveriges första konsultgrupper inom CSR på konsultbyrån Hallvarsson & Halvarsson där han är Partner och Director CSR. Tommy jobbade i 10 år som ekonomijournalist, dels vid Ekot Sveriges Radio där han var näringslivsreporter och chef för Ekonomiekot och dels vid Finanstidningen där han var företagsreporter och redaktionschef. Tommy har skrivit flera böcker och akademiska artiklar om företags sociala ansvar. Tommy var också under ett par år informationschef på Stora Enso Renewable Packaging och han är förutom sitt engagemang i SVN också medlem av Vård-företagarnas etikråd.

Magdalena Aspengren, ledamot

Magdalena.Aspengren@telenor.se

Magdalena arbetar idag som hållbarhetschef på Telenor Sverige. Hon har lång erfarenhet från flera branscher både som konsult och chef inom miljö/hållbarhet t ex inom fastighetsbolaget Fabege och Coor Service Management. Brinner för att utveckla hållbara företag genom tydlig koppling mellan vision, mål och arbete och genom bred förankring. 

Yngve Ornerud, ledamot

yngve.ornerud@ymr.se

Yngve arbetar idag som strategisk projektledare på YMR Kommunikation som sedan flera år är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. Intresset för hållbarhetsfrågor är stort och många av uppdragen handlar om detta område. Jag är sedan 2006 mentor i NyföretagarCetrum och i övrigt engagerad i frågor som rör social hållbarhet. Under flera år har jag framförallt jobbat med aktiviteter för att stötta Insamlingsstiftelsen Mot Trafficking.

Amanda Jackson, ledamot

amanda.jackson@nobia.com

Amanda är hållbarhetschef på Nobia AB. Hon har ca 10 års erfarenhet inom hållbar organisations- och affärsutveckling, bl a i rollen som hållbarhetschef och senior rådgivare för stora bolag. Hon har vunnit flera priser för sitt arbete. 

Amanda är civilekonom med inriktning på internationell marknadskommunikation samt har utbildning i internationell rätt och mänskliga rättigheter. Hon har också lång erfarenhet från civilsamhället och har arbetat med hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter i både nationella och internationella organisationer. Amanda har varit med och startat Anna Lindh- akademin, ett ledarskapsprogram som syftar till att stärka ledarskapet för mänskliga rättigheter i Sveriges nationella och internationella verksamhet. Hon har ett antal styrelseuppdrag som alla har den gemensamma nämnaren att verksamheterna strävar efter att bidra till en hållbar utveckling. 

Kent M Andersson, ledamot och kassör

kent.m.andersson@partners.fortum.com

Kent är egenföretagare efter att under mer än 36 år ha arbetat inom Energisektorn på Fortum. Där har han haft många olika chefspositioner, senast som vice Vd inom IT-sidan. Utöver det har Kent erfarenhet från att ha suttit i ett 20-tal olika bolagsstyrelser, varit verksam i föreningsvärden och har varit kassör i flera föreningar. Miljöfrågor är mycket viktiga för Kent liksom idrottsvärlden, Han hyser särskilt stort intresse för bordtennis och judo och har för närvarande rollen som förbundskassör inom Svenska judoförbundet.

Mia Lilja, ledamot

mia.lilja@golvkedjan.se

Mia är sedan 2014 marknadsansvarig på Golvkedjan AB, Sveriges största kedja med golvläggnings- och plattsättningsföretag. Innan hon kom till Golvkedjan var hon marknadschef på livsmedelsföretaget Renée Voltaire, dessförinnan marknadsansvarig och byggprojektledare i butiksinredningsbranschen. Hon brinner för god kommunikation och tillsammans med Golvkedjans hållbarhetsansvarige arbetar hon för att Golvkedjan fortsatt ska vara i framkant i sin bransch. Om fritid uppstår sysslar hon helst med sin kostblogg och lyssnar på musik, gärna live!

Erik Feldt, ledamot

erik.feldt@nordea.com

Erik har drygt 25 års erfarenhet av finansbranschen och är idag ansvarig för samhällsengagemang i Nordea. Han har tidigare arbetat med bl a förvaltning, fonder, ansvarsfulla investeringar, generellt hållbarhetsarbete och HR-frågor. Han har tidigare styrelseerfarenhet från Fondbolagens förening, där han var ordförande 2007-2010, och Sveriges Finansanalytikers Förening. Erik är nationalekonom från Stockholms Universitet och brinner för att möjliggöra övergången till en hållbar framtid.

Patrik Andersson, ledamot

patrik@helhetskommunikation.se

Patrik Andersson är organisationskonsult och verksamhetsutvecklare med inriktning på ledarskap och utvecklings-/förändringsarbete, specialiserad på hållbarhetsfrågor och organisationskultur.

Patrik arbetar med stöd samt processledning för att hjälpa individer och organisationer att gå från strategi till genomförande genom hållbar verksamhetsutveckling.

Patrik arbetar även som utbildare inom hållbarhetsarbete, Agenda 2030, ledarskap och organisationskultur.

Patriks uppdragsgivare representerar ett brett urval av branscher inom privat, offentlig och ideell sektor.

Patrik är även engagerad i ett antal föreningar och styrelser med fokus på hållbar samhällsutveckling. Bland annat Values Academy, Hållbarhetsgruppen och Social Venture Network Sweden.

Valberedning

Ce­ci­lia Näs­man (sammankallande)

cecilia.nasman@uandwe.se

Edvard Unsgaard

edvard.unsgaard@gmail.com