Organisation och styrelse

Organisation

Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare

karin@svnsweden.se

Karin brinner för uppgiften att förändra världen genom nätverkande, samtal och goda affärer! Hon kombinerar ett globalt perspektiv med lokala lösningar och har 20 års erfarenhet som marknads- och CSR-chef inom storbolag såsom Coca-Cola, DHL och Tyska Posten. Andra engagemang under åren inkluderar arbete som hållbarhetskonsult på U&We, verksamhetsutvecklare och utbildare i ideell sektor samt studier i digital utveckling. 
Karin har studerat och arbetat i många länder såsom USA, Colombia, Brasilien, Mexiko och Tyskland. Hon har en MA i International Marketing och World Development från University of Kentucky, USA.

 


Styrelse

Kent M Andersson, ordförande

kent.m.andersson.se@gmail.com

Kent är egenföretagare efter att under mer än 35 år ha arbetat internationellt inom Energikoncernen Fortum. Där har han haft många olika chefspositioner, senast som vice Vd inom IT-sidan. Utöver det har Kent erfarenhet från att ha suttit i ett 20-tal olika bolagsstyrelser, varit verksam i föreningsvärden. Kent innehar rollen som ordförande för alla Företagsgrupperna i Stockholm Stad. Miljöfrågan ur ett företagsperspektiv är mycket viktiga för Kent liksom idrottsvärlden. Han hyser särskilt stort intresse för bordtennis och judo. Han har för närvarande rollen som förbundskassör/vice ordförande inom Svenska judoförbundet.

 


Patrik Andersson, kassör

patrik@helhetskommunikation.se

Patrik Andersson är organisationskonsult och verksamhetsutvecklare med inriktning på ledarskap och utvecklingsarbete, specialiserad på organisationskultur och hållbarhetsfrågor. Patrik hjälper individer och organisationer att gå från strategi till genomförande och utveckla hållbarhetskultur genom hållbart ledarskap. Uppdragsgivarna representerar ett brett urval av branscher inom privat, offentlig och ideell sektor i Sverige och internationellt. Patrik är även engagerad i ett antal föreningar och styrelser med fokus på hållbar samhällsutveckling.

 


Mia Lilja, ledamot

mia.lilja@golvkedjan.se

Mia är sedan 2014 marknadsansvarig på Golvkedjan AB, Sveriges största kedja med golvläggnings- och plattsättningsföretag. Innan hon kom till Golvkedjan var hon marknadschef på livsmedelsföretaget Renée Voltaire, dessförinnan marknadsansvarig och byggprojektledare i butiksinredningsbranschen. Hon brinner för god kommunikation och tillsammans med Golvkedjans hållbarhetsansvarige arbetar hon för att Golvkedjan fortsatt ska vara i framkant i sin bransch. Om fritid uppstår sysslar hon helst med sin kostblogg och lyssnar på musik, gärna live!

 


Yngve Ornerud, ledamot

yngve.ornerud@ymr.se

Yngve arbetar som strateg och projektledare på YMR Kommunikation som sedan flera år är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. Intresset för hållbarhetsfrågor är stort och många av YMRs uppdrag för våra kunder handlar om kommunikation runt hållbarhet och cirkularitet. Yngve är sedan 2006 mentor i NyföretagarCetrum och i övrigt engagerad i frågor som framförallt rör social hållbarhet. Under flera år har han på olika sätt jobbat med aktiviteter för att stötta Insamlingsstiftelsen Mot Trafficking.

 


Erik Feldt, ledamot

erik.feldt@nordea.com

Erik har drygt 25 års erfarenhet av finansbranschen och är idag ansvarig för samhällsengagemang i Nordea. Han har tidigare arbetat med bl a förvaltning, fonder, ansvarsfulla investeringar, generellt hållbarhetsarbete och HR-frågor. Han har tidigare styrelseerfarenhet från Fondbolagens förening, där han var ordförande 2007-2010, och Sveriges Finansanalytikers Förening. Erik är nationalekonom från Stockholms Universitet och brinner för att möjliggöra övergången till en hållbar framtid.

 


Cornilla von Plomgren, ledamot

cornilla.vonplomgren@fishsec.org

Cornilla är ”acting” general sekreterare på FishSec. Hon är utbildad jurist och har en bakgrund inom både den privata som den ideella sektorn. Har bl a arbetat som kommunikationschef på Danzas och DHL, senior hållbarhetskonsult på Logica (numera CGI) och som egenföretagare inom kommunikation och public affairs. I den ideella sektorn har hon varit kommersiell chef på organisationen Mentor, ansvarat för företagssamarbeten ActionAid. Samhällsengagemang och frågor kopplade till hållbar affärsutveckling har alltid varit närvarande i Cornillas yrkesliv.

 


Banar Sabet, ledamot

banar.sabet@sv.se

Banar Sabet har lång och bred erfarenhet av att jobba med social hållbarhet på olika sätt. Ett inkluderande samhälle där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar har varit prio, ”HUR” det ska uppnås har skiljt sig genom åren. Idag arbetar Banar på Studieförbundet Vuxenskolan Riksförbund som chef för Analys och Utveckling, hon sitter också i styrelsen för deras dotterbolag ”Humanus Utbildning AB”. Tidigare arbetade hon som konsult i eget bolag i nästan 10 år med fokus på organisationsutveckling för mångfald och social hållbarhet. Banar är idag ledamot i Stockholms kommunfullmäktige för Centerpartiet och sitter i Stockholmshems styrelse. Som ledamot i styrelsen vill Banar bidra med erfarenhet om att konkret arbeta med social hållbarhet för att nå de som ofta är längst bort från makten.

 


 

Valberedning

Greta Högberg

greta@svnsweden.se

Claire Wigg

claire.wigg@zeromission.se
(sammankallande)

Edvard Unsgaard

edvard.unsgaard@gmail.com