Alone Through Iran

Projektet är ett samarbete mellan SVN, Values Academy och Kristina Paltén och går under namnet Tillitsresan. Med avstamp i filmen ”Alone through Iran”, med ultralöparen och författaren Kristina Paltén, lyfter vi frågan om tillit och självkännedom som verktyg och förutsättning för att skapa hållbar utveckling. Vår förhoppning är att väcka tankar om vilken värld vi vill leva i och hur vi som individer aktivt kan bidra för att skapa den världen.

Deltagarna får fundera kring betydelsen av tillit och vilka värderingar och styrkor som styr dem. Aktiviteten har mött ett stort engagemang där deltagarna beskriver samtalen som äkta och meningsfulla. Tillitsresan fortsätter med djupare och längre samtal på fler platser i höst för alla intresserade.

Vill du genomföra en visning eller är intresserad av mer info, kontakta: Patrik Andersson, tel. 073-5054233, patrik.andersson@valuesacademy.se

Mer info:

http://www.alonethroughiran.com/#about 

https://www.worldvaluesday.com/events-and-activities/alone-iran-filmscreening-values-workshop/