Plats för lärande

Om projektet

SVN har sedan 2010 drivit frågan om hur unga med funktionsvariationer kommer ut i arbetslivet. I projektet Plats för lärande fortsätter vi detta långsiktiga arbete under hela 2017.

Vårt arbete har som målsättning att stödja FN:s globala mål, Agenda 2030. Sociala projektet Plats för lärande faller under mål nr 8. 

Ett av FN:s globala mål

Specifikt handlar det om delmål 8.5: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Under 2017 inriktas projektet mot målgruppen inom gymnasiesärskolan (GYSÄR) i region Stockholm.  Regionen består av 26 kommuner med ett 30-tal skolor som erbjuder nationella program. Målet under 2017 är att etablera regionala programråd för samtliga av de 9 nationella yrkesprogrammen med det långsiktiga effektmålet att alla elever kommer ut på 22 veckors praktik och därefter i löneanställning.

Ett annat mål med projektet är att säkerställa att de offentliga myndigheter och organisationer som omfattas av regeringsbeslutet (se bilaga) också inkluderar vår målgrupp dvs ger praktikplatser till elever från gymnasiesärskolan som behöver APL. Vi ska kommunicera och presentera de resultat som framkommer samt fortsätta att uppvakta politiker och beslutsfattare så att det långsiktiga effektmålet uppnås. 

Projektet kommer under 2017 att inrikta sig på följande huvudaktiviteter:

  • att utveckla och etablera regionala programråd för de 9 nationella yrkesprogrammen inom Gysär. Programråd där skola, företag och myndigheter sitter vid samma bord och gemensamt och långsiktigt löser problemet med att elever från de nationella yrkesprogrammen i 8 fall av 10 lämnar skolan för p g a utanförskap. En kvalitetssäkrad praktikplats (APL) tror vi är en viktig nyckel till att göra eleverna anställningsbara och att bryta det negativa mönstret
  • att följa upp regeringsbeslutet ”Praktik i staten” som ålägger alla statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning i praktik.
  • Vi vill följa upp resultatet och säkerställa att offentlig sektor öppnar dörren för målgrupp och tar ansvar för den uppgift de fått av regeringen.
  • att kommunicera, nätverka och påverka så att sakfrågan – det utanförskap som vår målgrupp möter – kommer upp på agendan.

 


Plats för Lärande 2017

Med hjälp av statsbidrag från Skolverket har SVN-projektet Plats för Lärande (PFL) under 2016 fortsatt driva frågan om praktik och jobb för gymnasiesärskolans elever, och därefter till riktiga jobb. Nu hoppas projektledarna Pia Jertfelt och Inga Birath von Sydow på en fortsättning.

 Plats för lärande har sökt anslag för 2017, och Inriktningen på årets projekt är att bygga upp och etablera regionala programråd för samtliga av de nationella yrkesprogrammen inom Gysär. 

Sociala projektet "Plats för lärande" ser att det finns mycket kvar att göra för att få ut elever i praktik och jobb.
Sociala projektet “Plats för lärande” ser att det finns mycket kvar att göra för att få ut elever i praktik och jobb.

– Vi har tagit hjälp av Peter Gröndahl (tidigare utbildningsråd inom Skolverket) för att få reda på vilka strukturella hinder som finns för att praktikperioden om 22 veckor ska bli verklighet för Gymnasiesärskolans elever, säger Inga Birath von Sydow.

Förra årets projekt håller nu på att utvärderas av en extern konsult som genomför djupintervjuer med APL-samordnare från olika skolor i regionen. Några av de målsättningar som PFL lyckats med är dels att bygga upp ett nationellt nätverk där skolledare från gymnasiesärskolan utbyter erfarenheter kring arbetet med att få till APL-platser, men också undersöka de metoder som används för matchning bland företagen i nätverket. 

2016 kom ett viktigt regeringsbeslut: alla statliga myndigheter ska öppna upp för att ta emot praktikanter – funktionsnedsatta är en uttalad målgrupp. Beslutet ses av PFL som en fin delseger efter målmedvetet och envist arbete av projektet och dess intressenter; skolledare för gymnasiesärskolor runt om i landet.

Regeringens beslut om att ålägga myndigheter i den här frågan ser vi som en viktig milstolpe för vårt arbete, säger Inga Birath von Sydow.

Trafikverket har varit först ut med att börja inkludera mera. Nu behöver näringslivet vakna till också och öppna upp för den dolda resurs som gymnasiesärskolans ungdomar är.

Skolverkets beslut om anslag till PFL kommer i slutet på februari och då startar det nya projektet förhoppningsvis i 1 mars.


Framkantig social verksamhet i Devon inspirerar

Plats för lärande och Duveholms gymnasiesärskola besökte Petroc College i Devon, England, i november och fick med sig ny kunskap och inspiration kring metoder och modeller som underlättar för företag som vill erbjuda unga människor med funktionsvariation anställning.

”Yes they have a disability but they are not stupid ” sa Chris Mullan, chef på Calvert Trust i Devon, England, när vi besökte honom och teamet där. Calvert Trust är en fantastisk anläggning, där människor med funktionsnedsättningar kommer med sin skolklass eller sin familj för att under några dagar upp till en vecka prova på olika aktiviteter som ridning, klätterväggar och annat som vanligtvis skulle var omöjligt för dem. De lägger stor vikt vid teambildning. På Calvert Trust finns det personal med olika funktionsvariationer och som gör sin arbetsträning på anläggningen. Flera av dem är studenter från Petroc College.

PFL och Duveholms gymnasiesärskolas rektor Catharina Lundqvist på besök hos Petroc College.

Under hösten reste ”Plats för lärande” på studiebesök till Calvert Trust, Joshua Tree, Petroc College och Project Search i Devon, England. Tillsammans med Duveholms gymnasiesärskolas rektor Catharina Lundqvist besökte vi Alex Wittram, projektledare på Petroc College och med lång erfarenhet av att arbeta med unga människor med funktionsvariationer och hon guide oss runt bland dessa spännande verksamheter.

Verksamheterna som vi besökte har olika former.

Joshua Tree är ett socialt företag med anställda medarbetare. De flesta kommer från gymnasiesärskolan men har nu anställning. Företaget växer snabbt och har stora planer för framtiden. 

Joshua Tree project
Joshua Tree project

Calvert Trust är ett hotell och rekreationscenter med praktikplatser för personer med funktionsvariationer. De arbetar också med teambildning.

Petroc College är en gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Project Search är ett projekt mellan skola (Petroc), arbetsgivare (Northern Devon Healthcare) och Pluss (leverantörer av metodstöd).

img_3544

Vad vi främst var nyfikna på var: Hur får man företagare/ arbetsgivare att bli övertygande och motiverade till att erbjuda praktikplatser och anställningar till unga studenter med funktionsvariationer? Vad finns det för olika metoder och modeller för företag att använda sig av när de ska erbjuda praktikplatser som gör unga människor med funktionsvariationer anställningsbara? Vad krävs av arbetsgivaren och hur kan de förbereda sig så att praktikplatsen och/eller anställningen blir lyckad?

Joshua Tree anställer medarbetare från gymnasiesärskolan, företaget växer snabbt

Vi fick många spännande infallsvinklar och idéer på metoder och modeller. Men vi kan klart konstatera att det behövs olika vägar för att arbeta och att det verkligen är en win/ win situation för student/skola och arbetsgivare. En gemensam fråga är vem ska finansiera bryggan d.v.s övergången från skola till arbete. 

Om detta berättar vi gärna mer på vårt frukostmöte den 9 december i SVN:s lokaler, Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm. Se separat inbjudan i SVN kalender HÄR.

TILLBAKA TILL NYHETSBREVET


”En dold resurs”- konferens

Den 15 november bjöd vi in gymnasiesärskolor, elever, rektorer, lärare, APL-samordnare, företagare, företagarnätverk, experter och politiker till en eftermiddagskonferens. Alla var på plats!

Vi ville med konferensen lyfta fram unga studenter från gymnasiesärskolan och belysa deras möjligheter och vilja till att arbeta och försörja sig själva De är en dold resurs!

Konferensen syftade också till att visa företagen genom sitt sociala hållbarhetsarbete kan tjäna långsiktigt på att anställa människor med funktionsvariationer Det är inte en fråga om välgörenhet. Det är en möjlighet som främjar såväl företaget/verksamheten, enskilda individer och samhället i stort.

Konferensens höjdpunkt var när vi överlämnade vår BUDKAVLE till de närvarande politikerna. 

Caroline Helmersson-Olsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna och Anna Ekström, Gymnasieminister
Caroline Helmersson-Olsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna och Anna Ekström, Gymnasieminister

På budkavlen hade många gymnasiesärskolor, genom sina namnteckningar, berättat att de kräver ett nationellt gymnasiesärskola nätverk. Ett nationellt nätverk som har till syfte att jämställa gymnasiesärskolan med den vanliga gymnasieskolan. Att inrätta programråd även hos gymnasiesärskolan och att på många olika sätt lyfta fram dessa studenter så att de inte längre är en dold resurs utan en reell tillgång för arbetsmarknaden.

Caroline Helmersson – Olsson, riksdagsledamot för S lovade att dagen efter vid ett möte med gymnasieministern Anna Ekström lämna den vidare. Så skedde och nu väntar vi på se om det leder till något resultat.

Vi tackar alla medverkande för era insatser!

Inga och Pia

TILLBAKA TILL NYHETSBREVET


Nationellt nätverk för GYSÄR – vårt “manifest”

Vi tror:

• Att företag och skola måste samverka för att få till meningsfulla APL-platser
• Att praktik och därmed APL-perioden är den viktigaste nyckeln till anställning
• Att med rätt stöd under praktiken finns det ett jobb för alla
• Att Programråd där företag, skola och elever tillsamman utvecklar praktiken är en förutsättning
Vi vill:
• Skapa ett nationellt nätverk för skolledare inom gymnasiesärskolan
• Sprida de framgångsrika metoder som finns – för utvärdering och användning i nätverket.
• Att det bildas nationella, regionala och lokala programråd som funkar på riktigt.

Vi vet :
Att ska vi nå det globala målet ”8 Anständiga arbetsvillkor” för alla personer med funktionsnedsättning. Senast 2030.
Så måste vi sätta fart. Nu.


Några frågor till Jonas Monsén om GySär 2016

Jonas är lärare på fryshuset och initiativtagare till GySär, mässan som hölls den 21 september för tredje året i rad. GySär har som målsättning att samla särskolestudenter, föräldrar, skolledare och andra intressenter till en dag med studenten i fokus. 

 

Jonas Monsén, GySärmässans grundare
Jonas Monsén, GySärmässans grundare

Hur gick årets upplaga av GySär?

Jättebra vi är väldigt nöjda!

 Hur kommer det sig att Fryshuset håller i mässan?

Jo, för tre år sedan tog jag och Jocke Wiklund initiativet till en egen mässa eftersom vi tyckte att gymnasiemässan hade blivit kaotisk, dyr och väldigt ”säljig”. Vi ville hitta på något eget för gymnasiesärskolans målgrupp.

Jag mailade alla skolledare jag kunde hitta och fick svar från hälften – och de kom.

Med hjälp av tre andra skolor – Tyresö, Nacka och Häggvik – filade vi sedan på konceptet och nu har vi en bra nivå på montrar och en bra stämning. Vi är som sagt jättenöjda!

 Vad är det bästa med mässan?

Ja, förutom att träffa framtida studenter förstås, så är det faktiskt att se gamla elever träffas igen. Det finns liksom inte någon sådan arena, men när de kommer hit och träffar gamla klasskamrater så blir de så glada – det är alltid lika roligt att se.

Vad händer i framtiden om sådär 5 år?

Om 5 år så ser nog vår mässa ut ungefär som nu – vi har hittat formen, men det vore såklart roligt om det spred sig till flera ställen i landet. Att flera kommuner och skolor kopierar konceptet.

Vad ska ni göra ännu bättre?

GySär 2016 i Fryshuset
GySär 2016 i Fryshuset

Hm… vi får nog skaffa en större yta till nästa år – jag har ännu inte koll på besöksantalet men det är runt 350 besökare förutom alla som ställer ut.

Sen vore det förstås bra att ha någon form av gemensam träff för alla de som jobbar här på mässan. Kanske ett Nationellt programråd…


Inspirerande lärarpraktik 17 augusti

Tjugotalet engagerade skolledare och APL-samordnare mötte upp på SVNs kansli för utbildningen om matchning och metodstöd i samband med praktik för gymnasiesärskolans elever.

Att få ut alla elever till rätt praktikplats är för många skolor en stor utmaning och metodstöd för förberedelse och matchning av elev och arbetsplats är grundförutsättning. Projektet Plats för lärande 2016 har därför valt att sätta fokus på de olika metoder som används för att matcha elever mot rätt praktikplats.
Pia Jertfelt inledde med en kort presentation av Plats för lärande 2016 och SVN. IMG_6155
Mimi Darbo från Misa tog sedan över, och gav en kort historik över hur metoden Supported Employment grundats och utvecklats och vilka steg metoden innehåller idag.
De teoretiska passen varvades med gruppdiskussioner och efter en gemensam lunch i form av vegetarisk buffé, delade vi in oss i grupper för att återstoden av dagen göra praktiska övningar på Myrornas produktionsanläggning i Sätra och deras varuhus i Skärholmen. Kerstin Brage som är ansvarig för arbetsträningen inom Myrorna, berättade, visade, och guidade gruppen med stort engagemang genom hela processen från inlastning av alla insamlade gåvor till den slutliga presentationen och försäljningen i butik.
Myrorna har 150 års erfarenhet av hur man introducerar och arbetstränar människor i olika typer av utanförskap och det var imponerande att se hur man skapat ”rum” eller arbetsstationer under hela processen för att ge möjlighet till stegvis utveckling.
Här finns arbetsuppgifter för alla – från repetitiva rutiner som att prismärka varor i en viss kategori till utmanande uppgifter i att avgöra tingens tillhörighet. Är det en vas? En karaff? En prydnad? Eller kanske skräp?

Det var otroligt givande att få komma ut och se Myrornas anläggning och butik . Deras 150 års erfarenhet av arbetsträning var inspirerande för alla.

Inga Birath von Sydow, projektledare Plats för lärande var mycket nöjd med dagen.

Den andra gruppen åkte till Sickla och Fredells byggvaruhus för att under guidning av Mikael Tänndal genomföra arbetsplatsanalyser utifrån utbildningsmaterialet som delats ut.

Vi vill rikta ett stort tack till Kerstin Brage från Myrorna och Mikael Tänndal från Fredells. 


Plats för lärande på facebook

Genom våra möten med skolledare ser vi ett behov för skolans intressenter att prata och diskutera. För att utbyta erfarenheter har vi även skapat en grupp för företagarna, så välkomna att gå med i våra slutna grupper på facebook!

Är du skolledare? Gå med i vår grupp för skolan:

https://www.facebook.com/groups/PFLskola/

Är du företagare? Gå med i denna grupp:

https://www.facebook.com/groups/PFLforetag/


 

Givande erfarenhetsutbyte för företagen

20 maj bjöd projektet Plats för lärande in till ett erfarenhetsutbyte mellan företag för att undersöka vilka erfarenheter som olika företag och branscher har vad det gäller att ta emot praktikanter (APL-elever) från Gymnasiesärskolan och på vilket sätt det kan påverka företagets affärer i positiv riktning. Några av de företag som medverkade var: Telenor, Myrorna, Systembolaget, Allt i Transport, Fredells m fl.

APL och CSR

Idag arbetar de flesta företag med hållbarhetsfrågor (eller CSR). Ett sätt som företag kan arbeta vidare med det sociala ansvaret är en gammal beprövad verksamhet, som nu blivit högaktuell; Att bereda plats för unga med funktionsvariationer att komma in i arbetslivet. Först genom att erbjuda en praktikplats och sen, om allt faller väl ut, en anställning.

Unga människor med funktionsvariationer har idag de sämsta förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden. När arbetslösheten går ned så gäller det inte denna grupp. 78% av unga med funktionsvariationer står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Syftet med mötet var att undersöka intresset för att skapa ett professionellt nätverk mellan näringslivet och gymnasiesärskolorna.

Erfarenhetsutbyte eller ERFA-grupper som det också kallas är en effektiv form för att få tillgång till lärdomar i koncentrat.

Förväntningarna på deltagarna är att alla delar med sig av sina professionella erfarenheter och att det finns tid och engagemang för att träffas. Alla deltagare bidrar aktivt med ämnen och innehåll. 

Den 20 maj var vi hos Telenor ( tack, Pia Torstensson). I fortsättningen kommer mötena att förläggas hos de deltagande företagen. Inom gruppen turas man om att vara värd för träffarna. Fördelen med detta är att man får en inblick i hur andra kollegor arbetar. Värden för mötet får lite extra tid att presentera sig själv och sin verksamhet.

Erfagruppen kan sen delta i programråd där både företag och gymnasieskolan träffas.

Nästa ERFA- grupp kommer att äga rum i slutet på augusti. Tid, värd och plats meddelas inom kort.


 

Seminarie-tips!

Den 8 juni ordnas ett seminarium med rubriken “Sysselsättning och social rättvisa – Särskolan och sen?”, i Riksdagen.

Fil dr Jessica Arvidsson, föreläser om sin unika och omtalade studie om ungdomar som gått i gymnasiesärskolan.

Arrangörer: Per Lodenius (C) och Caroline Helmersson Olsson (S).

När: Onsdagen den 8 juni klockan 13:30-14:30 på Sveriges Riksdag, entré Mynttorget 2, sal L4-17

Obligatorisk anmälan till per.lodenius@riksdagen.se senast den 6 juni

Frågor besvaras av Per på telefon 070-322 92 89

 

Under Almedalen kommer Jessica till ett av Plats för lärande’s seminarium, välkomna även då!


 

Välvilja, ett ord som inte räcker?

”Välvilja räcker inte, man måste vilja!” var en uppmaning som ideligen återkom under vårt seminarium ”När slåss företagen om att få anställa fler Jerrys?” Det räcker inte med välvilja, vi måste handla! Det måste till krafttag från många håll: företagen, skolan, civilsamhället och, inte minst, från politiken.

Den 18 maj bjöd Hanna Westerén (S) och Helena Lindahl (C) in till ett kunskapsseminarium för riksdagsledamöterna.

Läs hela utdraget från seminariet, med statistik och reflektioner HÄR.


 

Riksdagsseminarium: ”När slåss företagen om att få anställa fler Jerrys?”

Plats för lärande anordnade ett seminarium i Riksdagen den 18 maj 2016, för att ta upp och belysa den nuvarande situationen för gymnasiesärskolan. Politiker, skolledare, APL-samordnare och företag var närvarande i en nästintill fullsatt sal.

Fokus låg på hur tidiga insatser kan förbygga det utanförskap, som tyvärr drabbar många med funktionsvariationer.

Se hela programmet med våra talare HÄR.

Seminariet blev väldigt uppskattat vi hoppas att våra samarbetspartners i Riksdagen nu har fått ännu mer stöd till att driva frågan vidare!

Talare_riksdagen_SVN

Östra Teatern
Östra Teatern
Hanna Westerén (S) och Helena Lindahl (C)
Hanna Westerén (S) och Helena Lindahl (C)
Lars Andersson, Max Hamburgerrestauranger
Lars Andersson, Max Hamburgerrestauranger
Jonas_Berg_ICA_SVN
Jonas Berg, VD ICA Södertälje

Riksdagen_SVN_ostra_teatern

 

Ett särskilt Tack våra samarbetspartners i Riksdagen: Hanna Westerén (S) och Helena Lindahl (C).


 

De globala målen och Agenda 2030

Hur ska möjligheterna på arbetsmarknaden för människor med funktionsvariationer förbättras? Några av riktlinjerna hittar vi i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030

globala_malen_svn

Mål 4: God utbildning för alla.
4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Se även:

“Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:”
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/03/2015.001/


 

Vad är det som gäller? – ett seminarium om APL inom Gymnasiesärskolan

Tack till alla som kom på vårt seminarium den 17 maj med Peter Gröndahl. (Se hela inbjudan HÄR). Har ni fler frågor, funderingar eller idéer, skriv gärna till oss i Facebook-gruppen för skolledare eller maila oss!

peter_larvision
Peter Gröndahl

Jessica Arvidssons forskning om vad som händer med ungdomarna som går ut gymnasiesärskolan, hittar ni här: http://libris.kb.se/bib/19435203

Den 5 juni kommer hon även till vårt seminarium i Almedalen, varmt välkomna även då!


 

Rapport för Plats för lärande, hösten 2015

Klicka nedan för att läsa rapporten med en sammanfattning av PFL 2.

Rapport PFL 2


 

Programråd bygg 9/12

En stor del av Plats för lärande är att skapa mötesplatserna där skola och näringsliv kan samverka. Den 9 december kom representanter från NCC, Dipart, Sveriges Byggnadsindustrier, Byggnads, BYN och Skyttbrinks gymnasium till våra lokaler i Gamla stan.

Ett nytt datum för vårens programråd är satt, där Skyttbrink själva står som värdar. Vi hoppas detta kan bli början på ett långsiktigt samarbete!


 

Referensgruppsmöte 8/12

Det fanns mycket att diskutera efter en händelserik höst. Konferens, studieresa och alla möten och programråd. Referensgruppen är den viktiga parten i projektet Plats för lärande som ger oss nya idéer, input och agerar bollplank i viktiga frågor. 

Vi fick bra feedback på  konferensen, just för att det var så många olika sidor av utmaningen som togs upp, samtidigt som vi visade på sätt att komma framåt. Att mötas på tex konferens, programråd eller liknande är ett sätt att komma närmare långsiktiga lösningar.

Stort tack referensgruppen för detta år!


 

Konferens:
“Det handlar inte om att vara snäll”

Höstens största aktivitet i Plats för lärande var den konferens som anordnades den 2 december i Stockholm. Det blev ett digert program med elva talare som tog upp allt från sociala krav i upphandling, långsiktiga strategier för att motverka utanförskap och en mängd goda exempel från företagarna själva. 

Salen var fullsatt under de tre timmarna då diskuterade hur alla olika parter i frågan om unga i utanförskap kan samverka.

Se hela inbjudan här.

 
Plats_for_larande_konferensPlats_for_larande_konferens
 

Programråd Gysär 2/12

Direkt efter konferensen startade vi upp ett programråd med representanter från fyra olika gymnasiesärskolor, Misa och olika företag. Två parter enades fort om att samarbeta för att få ut eleverna på den andres företag, väldigt kul att se att programråden kan ge så snabb effekt! 

 

I sammanfattningen av mötet så enades vi om att detta kan vara det första programrådet för Gysär, men behöver följas av fler. På kommande möten behöver man diskutera hur vi kan hitta ett gemensamt språk och ett bemötande och hur kan vi få det att bli långsiktigt hållbart. Om mötesplatserna ska vara meningsfulla behövs en gemensam agenda. Vad är det vi ska göra tillsammans och hur diskuterar vi våra gemensamma angelägenheter?


 

Studieresa till Tyskland med S:t Botvids gymnasium

I november åkte vi till Berlin för att se hur vi kan lära av det Tyska exemplet och hur de får ut sina ungdomar i praktik.

Det blev en lärorik resa med ett späckat schema! Studiebesök på Handelskammaren, besök på dagverksamheten “Lwerk”, möte med den biträdande rektorn Mathias Müeller och workshop med lärarna hann vi med innan det var dags att åka hem. 

Plats_for_larandePFL_besok_lwerk

Slutsatsen var att även de tyska gymnasiesärskolorna har svårt att få ut sina elever i praktik, däremot har de flera andra stödfunktioner i samhället som gynnar dessa elever som Sverige kan inspireras av.

Mer om resan kan ni läsa HÄR.


 

Möte med upphandlingschefen i Botkyrka

Den 14 oktober träffade vi Anders Kuylser, upphandlingschef i Botkyrka kommun. Social krav i upphandling har vi länge velat undersöka som ett sätt att motivera företag att ta emot praktikanter. En glädjande nyhet var att Botkyrka kommun nu kommer att väga alla upphandlingar mot sociala villkor från och med 1 januari 2016!

En nyckel tror Anders är att ställa samma krav på den egna verksamheten som i upphandlingen, dvs att Botkyrka kommun själva åtar sig att ta praktikanter, precis som de som vinner upphandlingarna, för att visa på att det går och föregå med gott exempel.

Tack Anders för ett givande möte som gav oss många nya idéer på hur vi kan jobba vidare! Anders talade sedan på vår konferens den 2 december.


 

Botkyrka näringslivsdag

Den 9 oktober var vi på plats som utställare på Xenter i Botkyrka för att möta företagare och andra intressenter. Extra kul att kvällens prisutdelning innehöll en vinnare knuten till vårt projekt!

 

Foto 2015-10-09 13 09 47

Politiker, tjänstemän, företagare och allmänheten var inbjudna till årets näringslivsdag och vi fick många nya kontakter på mässan efter en intressant inledning med bl a Maria Rankka, VD Handelskammaren. 

Under galan senare på kvällen vann våra medlemmar Dipart pris i kategorin “Årets Skolsamverkan”! Speciellt tack vare deras engagemang i Plats för lärande med elever från Skyttbrinks gymnasium. 

Motivering:

Utbildningsförvaltningen i Botkyrka Kommun vill uppmärksamma företaget Dipart som på ett föredömligt vis tagit emot praktikelever från våra yrkesprogram.

På detta sätt har företaget bidragit till förbättrade möjligheter för inträde på arbetsmarknaden för våra unga.

Dipart har fungerat som en kreativ inspirationskälla och en förebild för andra företagare. Samverkan med skolan har bidragit till fler APL-platser och till ett väl fungerande lokalt programråd.

Tack Botkyrka kommun för inbjudan och Grattis Dipart!

Dipart_Botkyrka_APL_utmarkelse
Jaqueline, Samet och Mats

 

Angeredsbesök!

Den 23 september besökte vi Angeredsutmaningen för att ta del av deras erfarenheter.

Göteborgs stad är en av de kommuner som kommit längst i arbetet med sociala krav i upphandling. Här finns dessutom stödfunktioner för att få ut elever i praktik, i form av heltidsanställda på kommunen som enbart jobbar med att få fram APL-platser.

Samarbetet mellan Angeredsutmaningen, Botkyrka kommun och Plats för lärande startade redan i Almedalen och ledde sedan fram till ett större nationellt möte i SVN:s regi med rektorer och skolledare från hela landet som har samma utmaning – att motverka utanförskap.


 

Referensgruppsmöte 21/9

Den 21 September bjöd vi in till höstens första möte med referensgruppen. Vi diskuterade hur sociala krav i upphandling kan få både kommun och företag att ta emot fler praktikanter och diskuterade höstens strategi i projektet.

I december beslutades det att Plats för lärande anordnar konferens med inbjudna från Skolverket, gymnasiesärskolor, företagarna, ledarna, upphandlingsenheter i kommuner, HSO, arbetsförmedlingar och SVN:s medlemmar och nätverk.


 

Plats för lärande djupdyker i offentlig upphandling!

Den 18 september 2015 deltog vi på ett upphandlingsseminarium med Magnus Josephson för att ta reda på mer om möjligheterna för att ställa sociala krav i offentlig upphandling.

Magnus Josephson
Magnus Josephson

Hur undviker man att bara konkurrera med lägsta pris? -Var en av frågorna som diskuterades. För visst kan man ställa krav! …Och fler och fler verkar se över den möjligheten. Balansgången mellan att ställa rätt krav och huruvida det ska vara “skakrav” eller subjektiva kriterier skiljer sig från fall till fall.

Finns de subjektiva kriterierna med måste man hitta ett sätt att bedöma dem, se utanför den egna verksamheten, kanske finns det en någon som är expert på just detta och kan bedöma olika sociala faktorer? Det gäller att vara kreativ och tänka nytt!

Sociala krav (tex att ta emot praktikanter) bör uppfyllas under projekttiden och inte vara ett krav på en redan befintlig del av verksamheten, enligt föreläsaren Magnus. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), får konkurrensen inte begränsas i onödan, men då gäller ju även motsatsförhållandet: Att konkurrensen får begränsas om det är nödvändigt.

 

Vi ser fram emot att vidare undersöka den offentliga upphandlingen för att se om det kan vara till hjälp för att få fler ungdomar i praktik och jobb!

Har ni kommentarer och tankar kring frågan? Kontakta oss!


 

Uppstart för Programråd Bygg 15/9

Den 15 September sågs vi i lokalerna på Skyttbrink, för ett konstruktivt möte som vi hoppas ger konkreta resultat.

Ett av målen i Plats för lärande är just att skapa mötesplatserna där intressenterna själva kan bygga de broar som behövs, för att skapa ett långsiktigt samarbete.

Både NCC och Dipart öppnade upp för att ta emot elever till nästa APL, vilket blir nästa företag att anta utmaningen?

SVN_plats_for_larandeSVN_Plats_for_larandeSVN_Plats_for_larande

Tack till alla medverkande, vi ser fram emot fler givande möten under hösten!


 

Inbjudan bransch- / programråd

Välkommen till ett första möte i projektet
PLATS FÖR LÄRANDE (Steg 2) 

Tid: 15 september 15:00-16:30
Plats:
Skyttbrinksvägen 4 i Tumba
Osa: senast 8 september till pia@svnsweden.com

 

Vi i projektet ”PLATS FÖR LÄRANDE” arbetar för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett bra samarbete mellan näringsliv och skola. Det gör vi bäst genom att träffas.

Nu har vi möjligheten att ses i Tumba Gymnasiums lokaler på Skyttbrink (som har byggt en skolmiljö som verkligen andas nytänk!). Vi bjuder på något litet att äta och givetvis kaffe och te.

Inbjudna är:
•NCC, Per Mangs, Ida de Neergaard Ländin, •Dipart, Mats Hoffmann, Jaqueline Kristersson, •Metrolit, Michael Johansson •PEAB, Tommy Roos, Sarita Fafalia, •Botkyrkabyggen, Jan-Erik Sandh, •Tumba gymnasium/ Skyttbrink, John Pettersson, Mats Pettersson, Christer Vestergren

Vad är då syftet med mötet?
Jo, att skapa en plattform, en mötesplats, där näringsliv och gymnasieskola gemensamt kan förbättra förutsättningarna för att unga (elever) ska bli anställningsbara och efter fullgjord skolgång komma ut i arbete. Skolan kan t.ex. skriva långsiktiga avtal med företag som vill erbjuda APL – platser till kommunens gymnasielever. Särskilt fokus i projektet är elever med funktionsnedsättningar.

Vi vill veta vad som krävs för att uppnå vårt syfte, att skapa en gemensam plattform. Vi vill diskutera vad företagen anser är en rimlig förutsättning för att ta emot elever på APL. Vilka ersättningsmodeller och resurser behöver företagen för att börja ta in praktikanter?

Vad är projektet?
Att ta emot praktikanter, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL), är idag ett sätt att ta socialt ansvar som företagen kan ta in i sin CSR- eller hållbarhetsstrategi. Det handlar om att näringslivet än mer aktivt bidrar till att skapa arbete för unga människor.

Varför är Social Venture Network med och driver denna fråga?
Sedan 2010 har SVN arbetat med olika fokusfrågor. En har varit ” Hur skapar vi möjligheter för unga att komma in på arbetsmarknaden?” Det gäller ungdomar med ofullständig skolgång och bristande betyg, unga med funktionsnedsättningar och nyanlända. När SVN nu går från prat till praktik så tar vi ett stort kliv för att realisera vad vi tidigare pratat om. Vi stödjer våra medlemmar med att ta emot praktikanter.

Vi gör det genom att tillsammans med bygg-, fordons- och mekanikföretag, handel, restaurangverksamheter och gymnasieskolan utveckla modeller för hur samtal kan föras, avtal kan skrivas, erfarenheter tillvaratas och hur ersättningsmodeller kan utformas så att arbetet blir långsiktigt!

Pilotprojektet pågår nu i Botkyrka kommun med Byggprogrammet på Skyttbrink-filialen på Tumba Gymnasium, Fordonsprogrammet på Tumba Gymnasium samt alla program på S:t Botvids Gymnasiesärskola. Nu har vi möjlighet att utvecklas och expandera, arbetet är i full gång med att hitta nästa steg!

I “Plats för lärande” försöker vi hitta en ny metod eller modell för att näringslivet ska kunna erbjuda praktikplatser. Vi är ute efter långsiktiga lösningar som i slutändan leder till att fler ungdomar får jobb!

Varmt Välkomna!


 

Plats för lärande går in i steg 2

"Plats för lärande" i Almedalen
“Plats för lärande” i Almedalen

Under våren har projektet ”Plats för lärande” skapat mötesplatserna där vi diskuterat metoder till hur gymnasieungdomar kommer ut i praktik. Efter en händelserik vecka i Almedalen, där vi än en gång drev dessa frågor framåt, går vi in i hösten med en spännande förlängning av projektet.

 

Men vi tänker inte tappa farten! Programråd ska startas, ungdomar ska ut i praktik och lärare, politiker och näringslivsföreträdare kommer samarbeta för att hitta långsiktiga lösningar.

Vi börjar med att bjuda in till programråd för våra fokusområden: bygg, fordon och GYSÄR. Det första hålls 15 September.

Häng med oss här och i sociala medier för att följa vårt arbete. Har du idéer eller vill engagera dig? Kontaktinfo hittar du här.


 

Plats för lärande på Näringslivsforum i Botkyrka kommun 

Vi möjlighet att tillsammans med andra presentera vårt projekt där samarbetet med näringsliv och skola står i fokus. Det var många företag som hade tagit plats på Xenter den 3 juni 2015 och som tog tillfället i akt att prata med oss efter föreläsningarna. Det finns en vilja till att ta emot APL-elever, problemet är de företag som är ensamföretagare eller endast har få medarbetare, där det inte finns tid för att handleda praktikanter. Något att fundera på är hur man kan lösa den situationen.

Vi hoppas på fler inbjudningar där vi kan erbjuda mötesplatser för näringsliv och skola!


 

“Zlatan ska inte stå i mål”

Tack till alla som kom på vårt seminarium den 27 april på Xenter i Botkyrka, en del av vårt projekt Plats för lärande. Extra stort Tack till Pär Larshans och Lars Andersson som delade med sig av ett konkret, inspirerande exempel på hur Max Hamburgerrestauranger jobbar med social hållbarhet.

Det är en imponerande resa vi får ta del av när vi hör om följderna av att ett medelstort svenskt företag valde att gå i framkant och arbeta med ansvarstagande och dessutom visa hur det är lönsamt. Pär Larshans, nyss hemkommen från en föreläsningsturné i Japan, berättar om hur Max uppmärksammats i media världen över, blivit hyllade av såväl Bill Clinton som Paul McCartney. Säkert har ni sett deras klimatmärkning och klimatkompensering av menyn på alla restauranger men idag var fokus särskilt på socialt ansvarstagande.

Kris leder till förändring, där vi har chansen att anta samhällsutmaningar.

2002 skulle Max Hamburgerrestauranger öppna ny restaurang i Skåne. 50 personer skulle anställas men bara 3 ansökningar kom in. Det verkade som att ungdomarna på den orten inte var intresserade av den typen av jobb, eller var det rekryteringen som behövde förändras? Max började anställa “utanför mallen” och förutom stor uppmärksamhet för att de vågade gå i framkant och visa detta som en del av deras hållbarhetsarbete, så fick de också enormt goda resultat ute på arbetsplatserna.

Samma tendenser finns på arbetsmarknaden i stort, offentlig och privat sektor behöver anställa men hittar inte rätt kompetens. Samtidigt har vi många människor som vill jobba men inte kommer in på arbetsmarknaden. Människor med funktionshinder tillhör ofta den gruppen.

I ett pilotprojekt blev Lars Andersson anställd som restaurangvärd för Max i Piteå. Han berättade på ett personligt plan vad det inneburit för honom att bli anställd. Något vi kom tillbaka till i diskussionen var det han sa om kärnan i hur företag bör gå tillväga :

Utbilda cheferna, de flesta vet inte vad funktionshinder innebär. De flesta arbetsplatser jag varit på tidigare såg det som något jobbigt att ta emot någon med funktionshinder. På Max blev jag så väl mottagen att jag känner mig stolt över och lojal till min arbetsplats.

Lars Andersson
Lars Andersson

Om linjecheferna är väl insatta och sätter exempel på ett inkluderande företagsklimat, sprider dig kunskapen och andan till andra medarbetare. Seminariet blev ett konkret exempel av hur företag kan jobba med att anställa “utanför mallen”, erbjuda praktikplatser och ta sig an olika samhällsutmaningar som en del av ett genomtänkt CSR-arbete. För som Pär Larshans visade, innebär ett ansvarstagande bl a att förbättra lojalitet, gemenskap, ökad mångfald, positiv publicitet och i slutänden därför också vinst för företagen i rena pengar.

Lars Andersson sa några väl valda ord som vi kan ta med oss:

Alla kan inte vara bäst på allt, chefer behöver vara mer som fotbollscoacher och se potential och utvecklingsmöjligheter – Zlatan ska inte stå i mål.

 

Presentationen från seminariet hittar ni här: Max hållbarhetsarbete 27 april 2015

Rapporten som Pär refererade till: The Rise of the Activist Company


 

Vi bygger grunden tillsammans

Den 17 april begav vi oss mot Järna och Ekobankens minimässa.

 

SVN på Ekobankens minimässa
SVN på Ekobankens minimässa

Ekobanken som också är medlem i SVN, är en etisk bank öppen för alla. De möjliggör för fler alternativ i vårt samhälle, i form av ett bredare utbud av bland annat vårdformer, pedagogiska metoder och konstnärliga uttryck. Som utställare på minimässan fick vi möjlighet att under en dag diskutera Plats för lärande och hur vi kan gå vidare. De erfarenheter och idéer vi tar del av blir sen grunden till att hitta en långsiktig modell eller metod för att fler gymnasieungdomar kommer ut på praktik.

Tack Ekobanken för en givande dag med många nya möten!


 

Sociala företag en kommande arbetsmarknad?

SVN var på plats på SKOOPI-mässan den 8-9 april 2015. Förutom vår egen monter på mässan anordnades ett scenprogram med diskussion.

 

Plats för lärande på SKOOPI
Plats för lärande på SKOOPI

I Social Venture Networks projekt ”Plats för lärande” så är den bärande aktiviteten att skapa plattformar för näringsliv och skola att mötas. Mötas för att förstå varandras villkor och behov framförallt när det kommer till att säkerställa gymnasieelevers praktikplatser.

Social Venture Networks medlemmar bjuder på många kontakter men det är viktigt att vi också försöker hitta andra vägar för att få kontakt med näringslivet. 

Där för deltog vi i SKOOPI Sociala Företagsmässa den 8 till 9 april på Norra Latin i Stockholm. På plats var många arbetsintegrerade företag, olika kommuner, riksdagsledamöter och människor och företag med ett engagemang för arbetsintegrerade sociala företag.

Vi fick många bra kontakter som vi nu följer upp och hoppas att det kan leda till fler praktikplatser för våra elever, främst för de som kommer från Gymnasiesärskolan.

 Föreningen SKOOPI är en nationell intresse- och nätverksorganisation som arbetar med stöd och utbildning till sociala arbetsintegrerade sociala företag.

 

 

Hur kan näringsliv och skola arbeta tillsammans?

Den 26 mars startade ”Plats för lärande” en seminarieserie. 

Först ut var bröderna Hoffmann från Dipart som berättade om sin värdegrund och vad den har betytt för att kunna ta emot och satsa på att unga människor kommer in på arbetsmarknaden. I deras fall inom byggindustrin.

Praktikanter eller rättare sagt APL-elever som de kallas, har inte alltid lätt att få plats ute på arbetsplatserna. Dipart har genom sitt värderingsarbete lagt grunden till att det finns en vilja och ett bra sätt att ta emot elever från gymnasieskolan.

Jens Hoffmann
Jens Hoffmann
Mats Hoffmann
Mats Hoffmann

Mats och Jens berättade också hur arbete med praktikanter kan stärka företagens CSR-arbete. Därefter informerade Petja Svensson, ny ordförande på Företagarna Botkyrka-Salem, om Företagarnas arbete.

Social Venture Network har sökt och fått medel från Skolverket i samarbete med Botkyrka kommun i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för företagen att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande, APL till gymnasieelever. 

En bra start på vägen, håll utkik i kalendariet och vårt nyhetsbrev för fler aktiviteter!


 

Plats för Lärande söker nya anslag

Med hjälp av statsbidrag från Skolverket har SVN-projektet Plats för Lärande (PFL) under 2016 bidragit stort till att få ut gymnasiesärskolans elever i praktik, och därefter till riktiga jobb. Nu hoppas projektledarna Pia Jertfelt och Inga Birath von Sydow på en fortsättning.

 Plats för lärande har sökt anslag för 2017, och Inriktningen på årets projekt är att bygga upp och etablera regionala programråd för samtliga av de nationella yrkesprogrammen inom Gysär. Projektledarna vill även försöka utöka praktikperiodens längd. 

Sociala projektet "Plats för lärande" ser att det finns mycket kvar att göra för att få ut elever i praktik och jobb.
Sociala projektet “Plats för lärande” ser att det finns mycket kvar att göra för att få ut elever i praktik och jobb.

– Vi har tagit hjälp av Peter Gröndahl (tidigare utbildningsråd inom Skolverket) för att få reda på vilka strukturella hinder som finns för att praktikperioden om 22 veckor ska bli verklighet för Gymnasiesärskolans elever, säger Inga Birath von Sydow.

Förra årets projekt håller nu på att utvärderas av en extern konsult som genomför djupintervjuer med APL-samordnare från olika skolor i regionen. Några av de målsättningar som PFL lyckats med är dels att bygga upp ett nationellt nätverk där skolledare från gymnasiesärskolan utbyter erfarenheter kring arbetet med att få till APL för sina elever, och dels tillsammans företagen i nätverket utforska om de metoder som finns i näringslivet kan användas som stöd för att underlätta praktik för gymnasieelever.

– Den här veckan har vi möten med Skolverket, Botkyrkas utvecklingschef för Lärvux och får förhoppningsvis även till ett möte med generaldirektören för MUCF (Lena Nyberg) som ansvarar för att klargöra och utvärdera förutsättningarna för vår målgrupp (Fokusområde 12), säger Pia Jertfelt.

I början av året kom ett viktigt regeringsbeslut: alla statliga myndigheter ska öppna upp för att ta emot praktikanter – funktionshindrade är en uttalad målgrupp. Beslutet ses av PFL som en fin delseger efter målmedvetet och envist arbete av projektet och dess intressenter; skolledare för gymnasiesärskolor runt om i landet.

Regeringens beslut om att ge en fingervisning åt myndigheter i den här frågan ser vi som en viktig milstolpe för vårt arbete, säger Inga Birath von Sydow.

Trafikverket har varit först ut med att börja inkludera mera. Nu behöver näringslivet vakna till också och öppna upp för den dolda resurs som gymnasiesärskolans ungdomar är.

Skolverkets beslut om anslag till PFL kommer i slutet på februari och då startar det nya projektet förhoppningsvis i 1 mars.