Hållbar Digitalisering

Under 2018 så beviljades Social Venture Network medel av region Stockholm för att tillsammans med sina medlemmar definiera begreppet: “Hållbar Digitalisering” samt hitta samverkan för att analysera och problematisera hela leverantörskedjan runt digitalisering. I litteratursökningar och i samtal med flera stora aktörer inklusive Digitaliseringsmyndigheten har det uppdagats att det inte har funnits en holistisk definition för hållbar digitalisering. SVN föreslår följande breda definition för hållbar digitalisering:

Alla anpassningar som ett samhälle eller verksamhet gör för att skapa samhällsnytta och värde för alla individer i hela kedjan i en digitaliserad värld som håller sig inom det naturliga stegets systemvilkor med målbilden att uppnå Agenda 2030.

Denna definition får gärna användas med hänvisning till Social Venture Network Sweden, Förstudie Hållbar Digitalisering.

Slutrapporten av förstudien kan laddas ner här, du kan även beställa den i tryckt version via info@svnsweden.se.

Ladda ner PDF