Vår värdegrund

Vi möts i nyfikenhet med en öppen attityd

Vi vill lämna vidare en hållbar värld till våra barn. I den världen har alla människor samma värde och lever i balans med naturens resurser.

Vi vet att företag och organisationers engagemang behövs för att skapa den världen. Därför arbetar vi aktivt med att integrera socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete i den löpande verksamheten.

Vi är övertygade om att socialt ansvar, god affärsetik och miljöarbete är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Det ger inspiration i affärsutvecklingen och skapar engagemang hos medarbetarna.

Vi vet att hållbar utveckling är en global fråga. Vi främjar därför mångfald och samverkan mellan människor, företag, organisationer och myndigheter över alla gränser.

Vi möts i SVN med nyfikenhet och en öppen attityd. Vi delar kunskap och erfarenheter för att inspirera varandra i resan till en hållbar värld.